Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο από τις 07:30 εώς και 24:00 από ειδικευμένα στελέχη μας πριν και μετά την εκπροσώπηση της παροχής σας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΑΣ

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία θα μπορέσετε να συγκρίνετε το τιμολόγιο του βασικού προμηθευτή με τις δικές μας χρεώσεις και να υπολογίσετε πολύ εύκολα την εξοικονόμηση χρημάτων και το όφελος που θα έχετε στον λογαριασμό σας εάν μας επιλέξετε ως πάροχο σας.

Θα χρειαστείτε μόνο τον τελευταίο εκκαθαριστικό σας λογαρισμό!
Για την διευκόλυνση σας δείτε εδώ το υπόδειγμα Οικιακού Τιμολογίου Γ1, και εδώ το υπόδειγμα Οικιακού Τιμολογίου Γ1Ν.

Ονοματεπώνυμο
Email
Τύπος τιμολογίου
Ποσό Εγγύησης
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος
Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή των στοιχείων αποδέχεστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά, ενημερωτικό ή διευκρινιστικό υλικό από την εταιρία Energy Products and Technical Support.
Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα φόρμα δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την ενημέρωση σας και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.

*Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.