ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.
https://www.deddie.gr/el/upiresies/eidika-timologia/perivallontiko-oikiako-timologio/

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΗΜΟΥΣ


ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από την εταιρία μας στους οικιακούς πελάτες με έκπτωση 0,042 €/kWh, πάνω στην τιμή της kWh του προγράμματος της επιλογής σας.

Από την έκπτωση εξαιρούνται:
  • οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες,
  • οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ,
  • οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006,
  • οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.
Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαιούχους Κ.Ο.Τ, μόνο εάν δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ για το συγκεκριμένο τετράμηνο.