Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο από τις 07:30 εώς και 24:00 από ειδικευμένα στελέχη μας πριν και μετά την εκπροσώπηση της παροχής σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Energy Products & Technical Support αναλαμβάνει τη διαδικασία νέας ηλεκτροδότησης στην εταιρία μας, του διαμερίσματος σας, της μονοκατοικίας σας, της πολυκατοικίας, των κοινοχρήστων καθώς και της νέας επιχείρησης σας.

Εφόσον υπογράψετε στον αντίστοιχο ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει το ακίνητο σας το συμβόλαιο σύνδεσης (https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi), επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προσκομίζοντας μας κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουμε ηλεκτρονικά, προκειμένου εντός επτά εργάσιμων ημερών να υλοποιηθεί η σύνδεση σας, με την προϋπόθεση ότι θα υπογραφεί από πλευρά σας η αίτηση και ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος μας που θα σας αποστείλουμε.

Καλέστε μας τώρα
στο 2310 833745
*Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.