Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο από τις 07:30 εώς και 24:00 από ειδικευμένα στελέχη μας πριν και μετά την εκπροσώπηση της παροχής σας.

Ηλεκτρικό Ρεύμα για την επιχείρηση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα για τις μικρές επιχειρήσεις απευθύνονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγοριών Γ21 και Γ21Β με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ έως 25 KVA.
Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

BUSINESS V21
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ21 με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ έως 25KVA.

Πλεονεκτήματα:
 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 50%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Είδος
Τιμολόγιου 
 Χρέωση Ενέργειας με συνέπεια
(€/kWh)*
 Χρέωση Ενέργειας χωρίς συνέπεια
(€/kWh)
 Χρέωση Παγίου Μον/κού
& Τριφ/κου
(€/μήνα)
Ρήτρα Προσαρμογής
Επιχείρηση Μου  V21 0.084 0.12 4,9 ΟΧΙ
*Συμπεριλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας (-30%)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι παραπάνω τιμές αποτελούν τον βασικό τιμοκατάλογο της εταιρίας. Σε κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν παράλληλα προγράμματα προωθητικών ενεργειών , για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε είτε στην επιλογή της ιστοσελίδας μας «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» , είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας , είτε καλώντας μας άμεσα στο 2310 431133 για ενημέρωση χωρίς καμία απολύτως δέσμευση
BUSINESS V|21
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ21Β (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ έως 25KVA

Πλεονεκτήματα:
 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 50%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
Είδος
Τιμολόγιου 
 Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
 Χρέωση Παγίου Μονοφασικού
(€/4μηνο)
Χρέωση Παγίου Τριφασικού
(€/4μηνο)
 
 HOME V|21 έως και 0.080911 - -
*Συμπεριλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας (-5%)
1Βασική τιμή 0,0899 €/ kWh και επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης 10%. Τελικό 0,08091 € / kWh

ΣΥΝΔΕΣΗ

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:
 • Συμπληρώστε την παρακάτωΦόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Τιμοκατάλογο που θα σας αποστείλουμε
 • Μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας κι αν έχετε.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Δείτε ΕΔΩ τα απαραίτητα έγγραφα ανά είδος επιχείρησης
* Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας για τα Επαγγελματικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης, πατήστε ΕΔΩ.
* Για να ενημερωθείτε για την πολιτική Εγγύησης, πατήστε ΕΔΩ.
* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.


ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα για τις μεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ22, Γ22Β και Γ23.
Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

BUSINESS V22
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ22 και Γ22Β με υψηλές καταναλώσεις και εγκατεστημένη ισχύ από 25 έως 250KVA.

Πλεονεκτήματα:
 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 30%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
Είδος
Τιμολόγιου 
 Χρέωση Ενέργειας με συνέπεια
(€/kWh)*
 Χρέωση Ενέργειας χωρίς συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Παγίου
Μον/κού &
Τριφ/κου
(€/μήνα)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κλίμακες Κατανάλωσης
(kWh)
 
Επιχείρηση μου V22 0.07120 0.089 - - -
*Συμπεριλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας (-20%)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι παραπάνω τιμές αποτελούναι τον βασικό τιμοκατάλογο της εταιρίας. Σε κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν παράλληλα προγράμματα προωθητικών ενεργειών , για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε είτε στην επιλογή της ιστοσελίδας μας «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» , είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας , είτε καλώντας μας άμεσα στο 2310 431133 για ενημέρωση χωρίς καμία απολύτως δέσμευση
BUSINESS V23Night
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ23 με καταναλώσεις νυχτερινού ρεύματος ανεξαρτήτως ισχύος.
(* Η νυχτερινή χρέωση ισχύει από τις 22:00-08:00 για όλο το έτος.) 

Πλεονεκτήματα:
 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 50%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
Είδος
Τιμολόγιου 
 Χρέωση Ενέργειας με συνέπεια
(€/kWh)*
Χρέωση Ενέργειας χωρίς συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Παγίου Μον/κού
& Τριφ/κου
(€/μήνα)
Κλίμακες Κατανάλωσης
(kWh)
 
 Επιχείρηση Μου V23Night Ημέρα 0.09
Νύχτα 0.05923
Ημέρα 0.12
Νύχτα 0.07897
- -
*Συμπεριλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας (-25%)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι παραπάνω τιμές αποτελούναι τον βασικό τιμοκατάλογο της εταιρίας. Σε κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν παράλληλα προγράμματα προωθητικών ενεργειών , για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε είτε στην επιλογή της ιστοσελίδας μας «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» , είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας , είτε καλώντας μας άμεσα στο 2310 431133 για ενημέρωση χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:
 • Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Τιμοκατάλογο που θα σας αποστείλουμε
 • Μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας κι αν έχετε.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Δείτε ΕΔΩ τα απαραίτητα έγγραφα ανά είδος επιχείρησης
* Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας για τα Επαγγελματικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης, πατήστε ΕΔΩ.
* Για να ενημερωθείτε για την πολιτική Εγγύησης, πατήστε ΕΔΩ.
* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.


ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα απευθύνονται σε καταναλωτές κατηγορίας Β1, Β1Β, Β2 και Β2Β με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης (20 kV)Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

VMT
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες κατηγορίας ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ και ΒΜ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης (20 kV).

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας με γνώμονα την εμπειρία καθώς και τη συνεργασία μας με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών Μέσης Τάσης θα αναλύσουν το καταναλωτικό σας προφίλ και θα συντάξουν για εσάς μια εξατομικευμένη προσφορά που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εγκατάστασής σας.

Στείλτε μας τους τελευταίους 12 λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Εμπορικό Tμήμα της EPTS για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πλεονεκτήματα:
 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 35%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
 • Αποδέσμευση από την εταιρεία μας, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ρήτρα χρέωσης
*Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.