Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο από τις 07:30 εώς και 24:00 από ειδικευμένα στελέχη μας πριν και μετά την εκπροσώπηση της παροχής σας.

Φυσικό Αέριο για Οικιακούς Πελάτες

Φυσικό αεριο για οικιακούς πελάτες

Τα ανταγωνιστικά μας προγράμματα απευθύνονται σε οικιακούς πελάτες με:

  • Αυτόνομη Σύνδεση Φυσικού Αερίου  ενεργοποιημένη ή μη
  • Κοινόχρηστη σύνδεση Φυσικού Αερίου ή μη

Tα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων μας είναι:

  1.  Χωρίς Χρονική Δέσμευση
  2.  Χωρίς Ρήτρα Αποδέσμευσης
  3.  Μηδενικό πάγιο
  4.  Μηδενική εγγύηση
  5.  Μηδενικό Περιθώριο Εμπορίας (Mark -Up). Χρέωση Μόνο την τιμή Δημοπρασίας και καθόλου πρόσθετο κέρδος (mark up)
  6.  Mε Ετήσια Συνδρομή

Καλέστε μας άμεσα για μια πληρέστερη πληροφόρηση για την διαδικασία κερδίζοντας εκπτώσεις εώς και 30% επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων του βασικού προμηθευτή.

*Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.