Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο από τις 07:30 εώς και 24:00 από ειδικευμένα στελέχη μας πριν και μετά την εκπροσώπηση της παροχής σας.

DOUBLE ENERGY

Σύνδεση φυσικού αερίου με σύμβαση προμήθειας ρεύματος

Παρέχει εκπτώσεις κατά 10% στην τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου. σε οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου καθώς και με σύμβαση προμήθειας ρεύματος.

Το Double Energy απευθύνεται σε οικιακούς και επαγγελματικούς  πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο ΑΦΜ παρέχοντας ανταγωνιστικότερες εκπτώσεις κατά 10% στην τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Καλέστε μας άμεσα για μια πληρέστερη πληροφόρηση για την διαδικασία.

*Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.