ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

Water Distribution system management

 • Οι καταναλώσεις συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 • Οι συσκευές δεν απαιτούν την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος ή καλωδίων επικοινωνίας
 • Η εγκατάσταση των συσκευών τηλεμετρίας είναι εύκολη και αποδοτική
 • Η επικοινωνία των συσκευών είναι ασύρματη και χρησιμοποιεί ελεύθερες συχνότητες που δεν απαιτούν ειδικές άδειες
 • Βιομηχανικού τύπου συσκευές GPRS για την συλλογή των δεδομένων
 • Χρήση φιλικού προς το χρήστη λογισμικό που δεν απαιτεί άδειες χρήσης
 • Ενσωματωμένο σύστημα ανάλυσης των καταναλώσεων όπως διαγράμματα, φίλτρα αναζήτησης και τάσεις κατανάλωσης
 • Έτοιμες αναφορές για την ανίχνευση των διαρροών στο σύστημα, εντοπισμού των κατεστραμμένων μετρητών και την παρουσίαση των δεδομένων κατανάλωσης

ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

domi systimatos

DW 4300 u

DW4300u  Η συσκευή DW 4300 U μπορεί να εγκατασταθεί δίπλα στον μετρητή. Η συσκευή παρακολουθεί συνεχώς την έξοδο του μετρητή, διαβάζει τις καταναλώσεις και τις αθροίζει.

Τα στοιχεία για την κατανάλωση είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής και μεταδίδονται περιοδικά σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα - δηλαδή ωριαία ή καθημερινά. Τα πακέτα δεδομένων περιέχουν και άλλες σχετικές πληροφορίες όπως ο χρόνος κατανάλωσης, το επίπεδο της μπαταρίας, την ισχύ του σήματος, το σήμα της ασφάλειας και τα δεδομένα για συγχρονισμό του χρόνου.

Η περιοδική διαβίβαση δεδομένων έχει βελτιστοποιηθεί και μετατοπίζεται στο χρόνο για να μειωθούν τα προβλήματα και να αποφεύγονται οι παρεμβολές επικοινωνίας.

Οι συσκευές λειτουργούν με εσωτερικές μπαταρίες, οι οποίες έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής μεταξύ 3 έως 10 χρόνια, ανάλογα με την εφαρμογή. 


DW 3510 u

 DW3510u Δρομολογητής DW 3510 U Routers (Sensors) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από την συσκευή τηλεμετρίας/μετρητή στον Συντονιστή του Δικτύου.

Κάθε δρομολογητής δίνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το αρχικό μήνυμα - όπως ο αριθμός της συσκευής και η ποιότητα του σήματος. Αυτή η προστιθέμενη πληροφορία αποθηκεύεται στην κεντρική βάση δεδομένων, καθώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας της μετάδοσης και για την ανάλυση του δικτύου επικοινωνίας.

Κόμβοι, δρομολογητές και συσκευές σχηματίζουν αυτόματα την πιο αποδοτική τοπολογία του δικτύου. 


ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

Η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στην ύδρευση μπορεί να γίνει είτε με την εγκατάσταση της συσκευής τηλεμετρίας δίπλα στον υφιστάμενο μετρητή είτε με την αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή με έναν νέο που διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας.

Τα οφέλη την χρήσης τηλεμετρίας είναι παρά πολλά ενδεικτικά αναφέρονται:
 • αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών καθώς δεν υπάρχουν λογαριασμοί 'έναντι' αλλά λογαριασμοί με τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης
 • έκδοση λογαριασμών εύκολα και γρήγορα και χωρίς την ανάγκη καταχωρήσεων καθώς τα δεδομένα κατανάλωσης έρχονται σε ηλεκτρονική μορφή
 • εντοπισμός των διαροοών στο δίκτυο
 • εντοπισμός κατεστραμμένων μετρητών
 • άμεση έκδοση λογαριασμών σε περίπτωση απαίτησης των πολιτών για διακοπή συνδέσεων
 • αποστολή εξοατομικευμένων μηνυμάτων στους καταναλωτές σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης ή κατανάλωσης εκτός φυσιολογικών τιμών, με βάση ιστορικά στοιχεία