ΣΠΙΤΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ


ΣΠΙΤΙ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Γ1/Γ1Ν

ΧΡΕΩΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΜ.

0.110

ΧΡΕΩΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΣΝΥ.

0.07897

ΠΑΓΙΟ(€/ΜΗΝΑ)

4.9 €

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣΗΜ.

50%

0.05500

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣΝΥ.

50%

0.03949

ΡΗΤΡΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

40€ - 50€

1,16 *(ΟΤΣ)+11,5

ΕΓΓΥΗΣΗ

50% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

25€ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 ΜΗΝΕΣ

ΡΗΤΡΑΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

 

Απότον 1ο - 15ο μήνα 100€. Ακολούθως μετά το 15ο

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

75,00

75,00

75,00

50,00

50,00

50,00

25,00

25,00

25,00

 

ΚΥΚΛΟΣΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΜΗΝΟΣ

EXTRA

ΔΩΡΟ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΩΝ 4 ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(έως 2.000 kWh / έτος)